Postępowanie z dnia: 2022-10-18 15:09:59

Nr postępowania: ZZ/1210/008/U/22

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie pn. "Specyficzne oddziaływania nowych przeciwnowotworowych niesymetrycznych bisakrydyn z DNA i białkami ABC oraz ich zdolność do modulacji aktywności enzymatycznej i transkrypcji receptorów jądrowych jako elementy molekularnego mechanizmu ich działania"

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz: