Postępowanie z dnia: 2022-12-09 10:20:32

Nr postępowania: ZZ/177/001/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa drona na potrzeby Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-11-16 08:37:19
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
pobierz
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-11-16 15:02:57
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy cz. 2
pobierz
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-11-21 08:42:42
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy cz. 3 z dnia 21.11.2022r.
pobierz
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-11-21 08:43:11
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmiane z dnia 21.11.2022r.
pobierz