Postępowanie z dnia: 2022-11-29 12:51:16

Nr postępowania: ZZ/27/057/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa ekstraktora ultradźwiękowego niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu „Zagospodarowanie niewykorzystywanych różnych części botanicznych ziół i roślin jadalnych oraz dziko-rosnących roślin jadalnych do pozyskiwania ekstraktów do zastosowania w kosmetyce i w przemyśle spożywczym”, realizowanego w projekcie pozakonkursowym pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-12-05 07:52:51
Odpowiedź na pytania Wykoanwcy
pobierz