Postępowanie z dnia: 2019-10-08 14:39:06

Nr postępowania: ZZ/22/055/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa kserokopiarki wraz z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi oraz naprawami i przeglądami w okresie trwania gwarancji dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2019-10-10 12:31:58
odpowiedź na zapytania i zmiana treści ogłoszenia
pobierz
Zapytania: 2019-10-10 12:35:31
zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ - formularz rzeczowo-cenowy
pobierz