Postępowanie z dnia: 2021-04-19 14:23:55

Nr postępowania: ZZ/8/001/21

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa opracowania recenzji projektu planu zarządzania śródmieściem Gdyni, potencjalnym dobrem światowego dziedzictwa UNESCO na potrzeby umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Politechniką Gdańską Wydziałem Architektury.

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz: