Postępowanie z dnia: 2012-05-22 13:40:37

Nr postępowania: ZP/185/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mikroskopu Halla w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 2. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 3. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj