Postępowanie z dnia: 2012-05-22 13:40:37

Nr postępowania: ZP/185/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mikroskopu Halla w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz: