Postępowanie z dnia: 2015-10-21 14:02:57

Nr postępowania: ZP/352/055/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa nieograniczonej czasowo licencji na program IntelliJ IDEA 14 firmy Jet Brains na 15 stanowisk lub produkt równoważny

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 1. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 2. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj