Postępowanie z dnia: 2015-10-21 14:02:57

Nr postępowania: ZP/352/055/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa nieograniczonej czasowo licencji na program IntelliJ IDEA 14 firmy Jet Brains na 15 stanowisk lub produkt równoważny

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-10-21 14:00:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-10-21 14:01:15
załączniki nr 1,2- wersja edytowalna
pobierz