Postępowanie z dnia: 2006-11-17 11:10:10

Nr postępowania: ZP/256/032/D/06

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i środków opatrunkowych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2006-11-17 11:00:45
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
pobierz
Ogłoszenie: 2006-11-17 11:01:07
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2006-12-19 09:54:08
Ogłoszenie o zawarciu umowy
pobierz