Postępowanie z dnia: 2006-11-17 11:10:10

Nr postępowania: ZP/256/032/D/06

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i środków opatrunkowych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2006-11-17 11:01:30 pobierz
Specyfikacja: 2006-11-20 09:16:44
Załącznik nr 1: oferta
pobierz
Specyfikacja: 2006-11-20 09:21:43
Załącznik nr 2: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2006-11-20 09:22:25
Załącznik nr 3: wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2006-11-20 09:22:59
Załącznik nr 4: formularz rzeczowo - cenowy
pobierz