Postępowanie z dnia: 2007-07-27 12:28:34

Nr postępowania: ZP/177/036/U/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na sukcesywną usługę odbioru i wywozu odpadów podlegających utylizacji lub przeznaczonych do odzysku z Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2007-07-27 12:28:00
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz