Postępowanie z dnia: 2007-07-27 12:28:34

Nr postępowania: ZP/177/036/U/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na sukcesywną usługę odbioru i wywozu odpadów podlegających utylizacji lub przeznaczonych do odzysku z Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2007-08-23 14:41:06 pobierz