Postępowanie z dnia: 2012-05-22 13:40:37

Nr postępowania: ZP/185/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mikroskopu Halla w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2012-05-22 13:40:12
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2012-06-21 12:58:49
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekomplentnej procedurze lub sprostowanie
pobierz