Postępowanie z dnia: 2012-05-22 13:40:37

Nr postępowania: ZP/185/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mikroskopu Halla w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-05-25 12:25:20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-25 12:30:58
załączniki do SIWZ wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2012-06-21 12:59:30
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz