Postępowanie z dnia: 2012-06-18 11:20:31

Nr postępowania: ZP-217/022/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

opracowanie i uzgodnienie projektów przyłączy do kanalizacji teletechnicznej TASK

Jednostka Prowadząca: Centrum Informatyczne TASK

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2012-06-18 11:18:26
ogłoszenie o wszczęciu postępowania
pobierz