Postępowanie z dnia: 2012-06-18 11:20:31

Nr postępowania: ZP-217/022/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

opracowanie i uzgodnienie projektów przyłączy do kanalizacji teletechnicznej TASK

Jednostka Prowadząca: Centrum Informatyczne TASK

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-06-18 14:53:48
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1- 4
pobierz
Modyfikacja: 2012-06-18 14:54:24
wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2012-06-18 14:55:04
załącznik nr 6 - Projekt funcjonalno użytkowy przyłączy
pobierz