Postępowanie z dnia: 2018-01-15 12:42:56

Nr postępowania: ZP/11/055/U/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywną usługę dostarczania posiłków na potrzeby Projektu pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2018-01-15 12:40:32
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
pobierz
Ogłoszenie: 2018-01-15 12:40:55
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Ogłoszenie: 2018-01-15 12:41:10
Formularz oferty
pobierz
Ogłoszenie: 2018-01-15 12:41:23
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Ogłoszenie: 2018-01-15 12:41:40
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
pobierz
Ogłoszenie: 2018-01-15 12:41:56
Wykaz usług
pobierz
Ogłoszenie: 2018-01-15 12:42:08
Wzór Umowy
pobierz
Ogłoszenie: 2018-01-15 12:42:34
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz