Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2019-07-31 15:22:51

Nr postępowania: ZP/190/055/U/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia bagażu, kosztów leczenia kontynuowanego po powrocie na terytorium Polski pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących (w tym małoletnich), wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez Politechnikę Gdańską poza granicami Polski

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2019-07-31 15:08:35
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Suplement: 2019-08-05 14:59:36
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG