Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2019-07-31 15:22:51

Nr postępowania: ZP/190/055/U/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia bagażu, kosztów leczenia kontynuowanego po powrocie na terytorium Polski pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących (w tym małoletnich), wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez Politechnikę Gdańską poza granicami Polski

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2019-08-05 14:59:05
Zapytania i odpdowiedzi
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG