Postępowanie z dnia: 2011-04-05 11:59:13

Nr postępowania: CRZP/114/009/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług doradczych w ramach projektu "ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Europesjkiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2011-04-05 11:57:25
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz