Postępowanie z dnia: 2011-04-05 11:59:13

Nr postępowania: CRZP/114/009/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług doradczych w ramach projektu "ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Europesjkiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-04-05 11:57:36
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-05 11:57:56
Załącznik 1 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-05 11:58:11
Załącznik 2 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-05 11:58:26
Załącznik 3 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-05 11:58:37
Załącznik 3a do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-05 11:58:48
Załącznik 4 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-05 11:59:01
Załącznik 5 do SIWZ
pobierz