Postępowanie z dnia: 2012-02-02 12:13:26

Nr postępowania: Zp/14/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa komory klimatycznej w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2012-02-02 12:13:10
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2012-03-14 11:35:11
Ogłoszenie
pobierz
Ogłoszenie: 2012-03-15 11:49:33
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekomplentnej procedurze lub sprostowanie
pobierz