Postępowanie z dnia: 2012-02-02 12:13:26

Nr postępowania: Zp/14/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa komory klimatycznej w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-02-07 11:33:46
załączniki do SIWZ wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-07 11:41:13
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-29 12:07:36
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mlyny
pobierz
Specyfikacja: 2012-03-15 11:46:44
informacja o zmienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz