Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-07-24 13:58:02

Nr postępowania: ZP/274/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mebli biurowych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2012-07-24 13:57:55
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2012-08-22 08:52:52
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekomplentnej procedurze lub sprostowanie
pobierz
Ogłoszenie: 2012-08-31 14:30:37
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekomplentnej procedurze lub sprostowanie
pobierz
Ogłoszenie: 2012-09-21 13:55:07
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG