Postępowanie z dnia: 2012-08-03 12:49:41

Nr postępowania: ZP/294/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa artykułów promujących otwarcie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2012-08-03 12:25:34
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz