Postępowanie z dnia: 2012-08-03 12:49:41

Nr postępowania: ZP/294/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa artykułów promujących otwarcie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-08-03 12:42:34
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-03 12:43:17
załącznik techniczny - projekt dla części 2
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-03 13:30:43
załączniki techniczne
pobierz