Postępowanie z dnia: 2013-12-13 15:08:27

Nr postępowania: ZP/499/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów, doktorantów i pracowników Zamawiającego, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących (w tym małoletnich), wyjeżdżających na praktyki, służbowo oraz na wypoczynek organizowany przez Zamawiającego na terenie Polski.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2013-12-13 14:56:18
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz