Postępowanie z dnia: 2015-03-13 12:22:36

Nr postępowania: ZP/75/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa komputerów w ramach projektów: „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” oraz „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2015-03-13 12:22:21
ogłoszenie o zamówieniu - przesłane do publikacji
pobierz
Ogłoszenie: 2015-03-19 09:44:24
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji
pobierz
Ogłoszenie: 2015-03-31 10:17:32
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - przesłane do publikacji
pobierz