Postępowanie z dnia: 2015-03-13 12:22:36

Nr postępowania: ZP/75/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa komputerów w ramach projektów: „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” oraz „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-03-18 09:33:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-18 09:34:00
załączniki - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 09:47:42
zmiana SIWZ 1
pobierz