Postępowanie z dnia: 2015-06-24 15:22:51

Nr postępowania: ZP/196/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wraz z montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem urządzeń do transmisji multimedialnej między wydziałami Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” oraz szkolenie użytkowników z obsługi systemu

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2015-06-24 15:22:44
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2015-08-04 08:49:25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pobierz