Postępowanie z dnia: 2015-06-24 15:22:51

Nr postępowania: ZP/196/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wraz z montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem urządzeń do transmisji multimedialnej między wydziałami Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” oraz szkolenie użytkowników z obsługi systemu

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-06-29 09:38:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-8
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-29 09:40:32
Załącznik nr 9 do siwz "Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie PG"
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-29 09:41:22
Załączniki do SIWZ nr 1-5, 7,8 w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2015-07-07 11:39:50
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2015-08-04 08:39:34
Zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2 wraz z formularzem cenowym zał nr 2 do siwz
pobierz
Specyfikacja: 2015-08-04 08:42:08
Zmieniony formularz cenowy - załącznik nr 2 do siwz - wersja edytowalna
pobierz