Postępowanie z dnia: 2015-07-09 15:24:48

Nr postępowania: ZP/214/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2015-07-09 15:24:32
Ogłoszenie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pobierz
Ogłoszenie: 2015-07-14 14:53:31
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
pobierz
Ogłoszenie: 2015-07-15 14:28:21
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
pobierz
Ogłoszenie: 2015-08-13 14:21:52
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (2)
pobierz