Postępowanie z dnia: 2015-07-09 15:24:48

Nr postępowania: ZP/214/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-07-14 15:05:16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-07-14 15:06:02
Załącznik nr 7a - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2015-07-14 15:06:22
Załącznik nr 7b - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2015-07-20 14:05:04
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2015-08-05 14:42:32
Zmiana treści SIWZ (2)
pobierz
Specyfikacja: 2015-08-13 14:23:31
Zmiana treści SIWZ (3)
pobierz
Specyfikacja: 2015-08-13 14:30:06
Zmiana - Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty)
pobierz