Postępowanie z dnia: 2020-07-20 13:05:49

Nr postępowania: ZP/162/008/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa urządzenia do analizy sorpcji chemicznej oraz fizycznej próbek proszkowych wraz z zewnętrzną jednostką sterującą do charakterystyki katalizatorów do syntez eteru dimetylowego

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2020-07-20 13:04:00
ogłoszenie o zamówieniu
pobierz