Postępowanie z dnia: 2020-07-20 13:05:49

Nr postępowania: ZP/162/008/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa urządzenia do analizy sorpcji chemicznej oraz fizycznej próbek proszkowych wraz z zewnętrzną jednostką sterującą do charakterystyki katalizatorów do syntez eteru dimetylowego

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2020-07-23 12:12:07
odpowiedzi na pytania
pobierz