Postępowanie z dnia: 2007-09-03 16:18:54

Nr postępowania: ZP/191/047/R/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na renowację ryzalitu elewacji północnej Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

Odwołania:

Pobierz: