Postępowanie z dnia: 2007-09-03 16:18:54

Nr postępowania: ZP/191/047/R/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na renowację ryzalitu elewacji północnej Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2007-09-03 15:48:54 pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:15:37
Dokumentacja projektowa
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:20:55
Spis zdjęć
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:21:43
Zdjęcie nr 1
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:22:36
Zdjęcie nr 2
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:23:15
Zdjęcie nr 3
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:23:52
Zdjęcie nr 4
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:24:24
Zdjęcie nr 5
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:24:59
Zdjęcie nr 6
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:25:39
Zdjęcie nr 7
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:26:30
Zdjęcie nr 8
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:27:01
Zdjęcie nr 9
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:28:01
Zdjęcie nr 10
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:28:38
Zdjęcie nr 11
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:29:15
Zdjęcie nr 12
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:29:47
Zdjęcie nr 13
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:30:48
Zdjęcie nr 14
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:32:00
Zdjęcie nr 15
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:32:37
Zdjęcie nr 16
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:33:04
Zdjęcie nr 17
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:33:30
Zdjęcie nr 18
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:33:53
Zdjęcie nr 19
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:34:22
Zdjęcie nr 20
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:34:52
Zdjęcie nr 21
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:36:17
Zdjęcie nr 22
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:36:57
Zdjęcie nr 23
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:38:20
Zdjęcie nr 24
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:38:50
Zdjęcie nr 25
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:39:16
Zdjęcie nr 26
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:40:02
Zdjęcie nr 27
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:40:31
Zdjęcie nr 28
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:41:02
Zdjęcie nr 29
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:41:30
Zdjęcie nr 30
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:42:27
Zdjęcie nr 31
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:43:00
Zdjęcie nr 32
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:43:37
Zdjęcie nr 33
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:44:02
Zdjęcie nr 34
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:44:48
Zdjęcie nr 35
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:45:13
Zdjęcie nr 36
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:45:52
Zdjęcie nr 37
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:46:17
Zdjęcie nr 38
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:48:37
STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 12:49:05
Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 14:38:38
Zdjęcie elewacji
pobierz
Specyfikacja: 2007-09-04 14:39:15
Inwentaryzacja stanu zachowania elewacji ryzalitu
pobierz