Postępowanie z dnia: 2011-02-25 13:43:25

Nr postępowania: ZP/65/055/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dokumentacja projektowa remontu kapitalnego i przebudowy hali sportowej Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej położonego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 12 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Odwołania:

Pobierz: