Postępowanie z dnia: 2011-02-25 13:43:25

Nr postępowania: ZP/65/055/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dokumentacja projektowa remontu kapitalnego i przebudowy hali sportowej Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej położonego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 12 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2011-03-15 08:42:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz