Postępowanie z dnia: 2017-06-09 11:51:41

Nr postępowania: ZP/96/008/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Chemia C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb ksztalcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji,przesyle,dystrybucji i zużyciu energii i paliw.

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz:
Informacja z otwarcia ofert: 2017-07-14 11:30:24
Zbiorcze zestawienie ofert
pobierz