Postępowanie z dnia: 2017-06-09 11:51:41

Nr postępowania: ZP/96/008/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Chemia C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb ksztalcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji,przesyle,dystrybucji i zużyciu energii i paliw.

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2017-06-22 12:03:16 pobierz
Zapytanie: 2017-06-27 11:52:34 pobierz
Zapytanie: 2017-06-30 11:35:49 pobierz
Zapytanie: 2017-06-30 13:54:54 pobierz
Zapytanie: 2017-07-03 14:35:47 pobierz
Zapytanie: 2017-07-04 12:55:59 pobierz
Zapytanie: 2017-07-04 12:56:20 pobierz
Zapytanie: 2017-07-04 12:56:35 pobierz
Zapytanie: 2017-07-07 11:22:23 pobierz