Postępowanie z dnia: 2019-09-03 10:07:02

Nr postępowania: CRZP 207/002/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa odczynników, testów, szkła, materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz:
Informacja z otwarcia ofert: 2019-10-14 14:28:34
Informacja z otwarcia ofert
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2019-10-14 14:29:30
Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2019-10-14 14:30:10
Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależn. lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej do edycji
pobierz