Postępowanie z dnia: 2019-09-03 10:07:02

Nr postępowania: CRZP 207/002/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa odczynników, testów, szkła, materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-09-03 09:32:40
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:33:52
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:36:02
Załącznik nr 2 i 2A do SIWZ JEDZ
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:36:58
Załącznik nr 3A do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części A przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:37:36
Załącznik nr 3B do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części B przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:38:29
Załącznik nr 3C do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części C przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:39:03
Załącznik nr 3D do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części D przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:39:39
Załącznik nr 3E do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części E przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:40:19
Załącznik nr 3F do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części F przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:41:09
Załącznik nr 3G do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części G przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:41:42
Załącznik nr 3H do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części H przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:42:20
Załącznik nr 3I do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części I przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:43:33
Załącznik nr 4A-B do SIWZ Wzór umowy do części A i B przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:44:44
Załącznik nr 4C-I do SIWZ Wzór umowy do części C, D, E, F, G, H i I przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:45:26
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:46:24
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenia wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:47:17
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:48:04
Identyfikator postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-03 09:49:20
Klucz publiczny
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-09 12:23:27
Zmiana treści SIWZ (1) z dnia 9.09.2019r.
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-26 08:21:18
Zmiana treści SIWZ (2) z dnia 26.09.2019r.
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-26 08:22:27
Załącznik nr 3E do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części E przedmiotu zamówienia po zmianie treści w dniu 26.09.2019r.
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-26 08:23:35
Załącznik nr 4C-I do SIWZ Wzór umowy do części C, D, E, F, G, H i I przedmiotu zamówienia po zmianie treści w dniu 26.09.2019r.
pobierz
Specyfikacja: 2019-09-26 08:25:00
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia po zmianie treści w dniu 26.09.2019r.
pobierz