Postępowanie z dnia: 2020-12-18 13:22:28

Nr postępowania: CRZP 295/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz:
Informacja z otwarcia ofert: 2021-01-14 14:27:42
Informacja z otwarcia ofert
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2021-01-14 14:28:18
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2021-01-14 14:28:49
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał do edycji
pobierz