Postępowanie z dnia: 2020-12-18 13:22:28

Nr postępowania: CRZP 295/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-12-18 13:16:48
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 13:17:38
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 13:18:13
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 13:18:47
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 13:19:19
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 13:20:09
Załącznik nr 6 A-F do SIWZ Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 13:20:48
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-30 13:23:34
Zmiana treści SIWZ (1) z dnia 30.12.2020r.
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-30 13:24:57
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia po zmianie treści w dniu 30.12.2020r.
pobierz