Postępowanie z dnia: 2009-05-19 10:23:11

Nr postępowania: ZP/411/014/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego oprogramowania i modułów systemu Bacnet na potrzeby budowy stanowiska laboratoryjnego. CPV: 31700000-3, 31731100-0, 48960000-5

Jednostka Prowadząca:

Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz: