Postępowanie z dnia: 2009-05-19 10:23:11

Nr postępowania: ZP/411/014/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego oprogramowania i modułów systemu Bacnet na potrzeby budowy stanowiska laboratoryjnego. CPV: 31700000-3, 31731100-0, 48960000-5

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-05-19 10:19:27
Specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2009-05-19 10:20:06
Załącznik I - Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-05-19 10:21:03
Załącznik II - Formularz cenowo rzeczowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-05-19 10:21:46
Załącznik III - Oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-05-19 10:22:51
Załącznik IV - Wzór umowy
pobierz