Postępowanie z dnia: 2008-07-22 12:14:15

Nr postępowania: ZP/188/047/R/08

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na remont sali wykładowej nr 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2008-07-22 12:07:41 pobierz
Specyfikacja: 2008-07-22 12:08:32
Załącznik nr I/1do SIWZ: formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2008-07-22 12:09:29
Załącznik nr I/2do SIWZ: oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2008-07-22 12:09:50
Załącznik nr I/3do SIWZ: wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2008-07-22 12:10:35
Załącznik nr II do SIWZ: strona tytułowa, spis treści
pobierz
Specyfikacja: 2008-07-22 12:11:11
Załącznik nr II do SIWZ: opis techniczny branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2008-07-22 12:11:42
Załącznik nr II do SIWZ: opis techniczny branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2008-07-22 12:12:14
Załącznik nr III do SIWZ: STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2008-07-22 12:12:47
Załącznik nr IV do SIWZ: przedmiar robót - branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2008-07-22 12:13:12
Załącznik nr IV do SIWZ: przedmiar robót - branża elektryczna
pobierz