Postępowanie z dnia: 2009-12-21 09:53:03

Nr postępowania: ZP/1477/047/R/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie oświetlenia placu parkingowego wraz z zasilaniem rozdzielnicy oświetleniowej RZ, szlabanów i reklamy na terenie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Traugutta

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-12-21 09:42:25
1 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:42:55
2 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:43:17
3 zał I 2 oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:43:30
4 zał. I 3 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:43:47
5 zał. II projekt budowlanowykonawczy str tytuł
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:44:05
6 zał. II warunki techniczne zasilania
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:44:33
7 zał. II projekt budowlanowykonawczy opis techniczny
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:44:51
8 zał. II BIOZ
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:45:07
9 zał. II E1 plan rozmieszczenia istniejących słupów oświetleniowych
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:45:21
10 zał. II E2 plan zagospodarowania terenu i linie zasilające
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:45:41
11 zał. II E4 rozdzielnica RZ
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:45:55
12 zał. II E5 schemat obwodowy rozdzielnicy RZ
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:46:07
13 zał. III STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:46:21
14 zał. IV przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:46:38
15 zał. V arkusz kalkulacyjny
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-21 09:50:35
16 zał. II E3 schemat zasadniczy zasilania
pobierz
Specyfikacja: 2009-12-30 08:32:29
modyfikacja treści specyfikacji.1
pobierz